Hoe krijg je huurders enthousiast voor zonnestroom?

23/04/2021 – Hoe krijg je huurders van woningcorporaties enthousiast voor zonnestroom? Sungevity’s klantgerichte aanpak zorgt voor hoge deelnamecijfers: meer dan 60% laat zonnepanelen op hun dak plaatsen. Een instemmingspercentage van 60% is hartstikke mooi, maar aan de andere kant betekent dit dat ongeveer 40% van de huurders niet akkoord gaat met het plaatsen van zonnepanelen. Deze huurders dreigen achter te blijven in de energietransitie.

Het nut van een hoog instemmingspercentage

In 2050 moeten huurwoningen volledig energieneutraal zijn. Om dit klimaatdoel te behalen moet de kloof tussen de verduurzamingsplannen van woningcorporaties en de behoeftes van huurders gedicht worden. Ook om de energietransitie bij woningcorporaties een duw in de rug te geven moeten woningcorporaties en partners begrijpen welke factoren voor huurders van belang zijn in hun beslissing voor of tegen zonnestroom. We hebben de vraag gesteld:

Hoe kan je het instemmingspercentage verhogen door gebruik te maken van communicatie gericht op gedragsverandering?

Het onderzoek

Voor dit onderzoek hebben wij diepte-interviews afgenomen bij medewerkers binnen de duurzame energie industrie, projectleiders van woningcorporaties en huurders zelf. Ook hebben wij verschillende middelen binnen de huurderscommunicatie nader onder de loep genomen. Het doel was om meer te weten te komen over de factoren die het meest van invloed zijn op de beslissing van huurders om wel of niet over te gaan op zonnestroom. Uit het onderzoek komen meerdere (communicatie)adviezen en cruciale bevindingen naar voren die woningcorporaties en duurzame energiebedrijven kunnen helpen om een hoog instemmingspercentage te bereiken:

Advies 1: Communiceer over de drijfveren van het gewenste gedrag

Om huurders over de streep te trekken moet er middels communicatie worden ingespeeld op de drijfveren die voor huurders het meest van belang zijn. Pas dan zullen huurders zich aangesproken voelen.

Benadruk en verhelder het financiële voordeel
Het allerbelangrijkste is dat het kosten argument niet onbenut blijft. Alle financiële voordelen moeten duidelijk en begrijpelijk naar voren komen in de communicatie naar huurders.

Onderschat de impact van het milieu argument niet
Huurders vinden het belangrijk gedrag te vertonen dat waardevol is voor de samenleving. Laat het milieu argument goed terugkomen op je website, in brieven en emails.

Speel in op de waargenomen norm
Wat kennissen, buren en familieleden doen, is leidinggevend voor het gedrag van huurders. Speel hierop in met bijvoorbeeld testimonials, filmpjes of een reviewsysteem.

Benadruk het gemak
Het feit dat huurders weinig moeite hoeven te doen motiveert hen om het aanbod te accepteren. Maak duidelijk hoe gemakkelijk de overstap op duurzame energie is.

Advies 2: Ruim zoveel mogelijk barrières uit de weg die huurders ervaren

Om gedragsverandering aan te sporen moeten de belemmeringen die huurders ervaren, worden herkend en worden weggeruimd. Pas wanneer de weg naar het gewenste gedrag vrij is, zullen de meeste huurders de overstap op zonnestroom wagen.

Van wantrouwen naar vertrouwen
Neem huurders – en bewonerscommissies – aan de hand. Zij zijn goed in het meekrijgen van huurders. Ga de samenwerking aan met belangenorganisaties. Zij zijn er goed in om vanuit hun eigen levensbeschouwing uit te leggen waarom het belangrijk is om mee te werken aan de energietransitie.

Neem taalbarrières weg
Schakel wanneer nodig een tolk in en neem hem of haar mee naar informatieavonden en deur-tot-deur bezoeken.

Maak het product tastbaar
Haal twijfels weg door het product zichtbaar en tastbaar te maken. In het specifieke geval van zonnepanelen: laat zien hoe zonnepanelen eruit zien op het dak, hoe de omvormer eruit ziet en hoe de kabels verwerkt zijn in de woning.

Wees zichtbaar in de wijk
Informatieavonden moeten in de buurt, of goed bereikbaar zijn. Zet daarnaast sociale projectleiders in of energiecoaches. Luister naar de zorgen van de huurders.

Maak het aanbod zo concreet mogelijk
Leg zo goed mogelijk uit welke garanties er gelden met betrekking tot installatie, maar ook met betrekking tot de minimale opbrengst. Neem alle onderzekerheden weg.

Advies 3: Laat de huurderscommunicatie aansluiten op de behoeftes van de doelgroep

Dicht het informatiegat
Communiceer over de werking, het financiële plaatje, de installatieprocedure en de garanties. Ontwerp een brochure en een website en zorg ervoor dat er geen enkele vraag onbeantwoord blijft.

Kies voor een communicatieaanpak gebaseerd op doelgroepsegmenten
Zorg ervoor dat de communicatieboodschappen aansluiten bij de kenmerken, voorkeuren en het gedrag van huurders uit de verschillende segmenten.

Maak informatie over de klantsegmenten beschikbaar voor werknemers
Toegang hebben tot deze informatie maakt het mogelijk om voor een specifieke groep huurders de beste communicatiestrategie te definiëren.

Monitor de gesprekken op social media
Reageer op vragen en klachten van huurders op social media. Monitor de kanalen en zorg dat er geen vragen onbeantwoord blijven.


Bent u werkzaam bij een woningcorporatie en wilt u kennismaken? Neem dan contact op met Guido Broek via guido.broek@sungevity-intl.com

The post Hoe krijg je huurders enthousiast voor zonnestroom? appeared first on Sungevity.

Bron