Nieuwsbrief December 2020

Denken in kansen

Het is een turbulente tijd en niet alleen door corona. Er staan grote veranderingen op komst, onder meer op het gebied van klimaatbeleid. Maar ondernemers zijn meesters in het zien van kansen en denken vaak meerdere zetten vooruit. Aangezien een investering in zonne-energie ook nu nog jarenlang voor een goed en gegarandeerd rendement zorgt, blijft deze stap populair. In deze nieuwsbrief leest u hoe gunstig en eenvoudig het is.

Velen profiteren van de SDE++ subsidie

Met de SDE++ regeling stimuleert de Nederlandse overheid bedrijven om te investeren in de productie van hernieuwbare energie en de toepassing van CO2-reducerende technieken. Voor zonnepanelen ligt de terugverdientijd dankzij deze bijdrage op zeven tot acht jaar. De subsidie geldt voor een periode van vijftien jaar.

Op 24 november hebben wij deze subsidie voor veel ondernemers aangevraagd. Dit najaar is de subsidiepot gevuld met 5 miljard euro. Nu is het afwachten of de beschikking wordt verleend. Bij een overschrijding van het budget bestaat de kans dat diverse aanvragers buiten de boot vallen en een jaar moeten wachten op de volgende tender.

Loop de volgende kans niet mis! 

Vanaf 1 januari 2023 moeten gebouwen minimaal aan energielabel C voldoen. Dat is een keiharde verplichting. Velen hebben dan zonnepanelen nodig om het vereiste energielabel te bereiken. Voorkom daarom dat u de volgende SDE++ tender misloopt. Laat u daarbij vooral bijstaan door iemand die verstand heeft van dit soort subsidieaanvragen. Wij doen dit al jaren en weten hoe we een aanvraag moeten indienen om de kans op succes voor u zo groot mogelijk te maken. De subsidieaanvraag verplicht u tot niets en wij helpen u met plezier om dit te regelen. Neem daarom vandaag nog contact met ons op:  mail of bel naar (038) 773 00 70.

Alternate text

Extra inspanningen nodig om doelstelling Klimaatakkoord te halen

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen volgens het kabinet met 49 procent zijn gedaald. De op 30 oktober verschenen  Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat Nederland die doelstelling niet lijkt te halen. Er zijn dus extra inspanningen en aanvullend beleid nodig. Helemaal aangezien Nederland op dit moment, wat de afgesproken klimaatdoelstellingen betreft, onder het Europese gemiddelde scoort. (bron:  PBL)

De Nederlandse elektriciteitssector ligt wel op schema van het klimaatakkoord. Door de sterke toename van hernieuwbare energie en de sluiting van kolencentrales zullen de emissies hier in 2030 zelfs meer dan gehalveerd zijn.

Hoe gunstig is de businesscase voor uw bedrijf?

Wij leveren graag onze bijdrage aan de overgang naar groene stroom en voorzien bedrijven en overheden die dit ook willen van advies. Onze adviezen leiden in veel gevallen tot het aanleggen van een kwalitatief hoogwaardig PV-systeem. Er zijn tal van mogelijkheden om met zonne-energie te verduurzamen. Vaak gaat dat gepaard met een interessant verdienmodel. Als u ook uw steentje wilt bijdragen aan het verduurzamen van Nederland brengen wij met plezier in kaart welke oplossingen op het gebied van zonne-energie u voordeel kunnen opleveren.

Tarieven voor Opslag van Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven gaan verder omhoog

In 2020 is de verdeling van de ODE-tarieven tussen bedrijven en huishoudens veranderd. Bedrijven zijn meer gaan betalen voor de Opslag Duurzame Energie en de klimaattransitie, particulieren juist minder.

De ODE wordt berekend over elke verbruikte kWh elektriciteit (en ook per m3 gas). In 2021 gaan de tarieven voor bedrijven weer omhoog. Met name in de hogere schijven is dat een substantiële verhoging. Voor bedrijven die ongeveer 70.000 kWh per jaar verbruiken is de toename van de energiebelastingen zo’n 18 procent. Over de zelf opgewekte stroom uit zonnepanelen hoeft een bedrijf geen ODE te betalen. Dit is dus een extra reden om te gaan investeren in zonnepanelen.

Boskalis neemt 5.350 zonnepanelen in gebruik

Boskalis heeft de afgelopen maanden ruim 5.350 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het distributiecentrum in Vlaardingen. Deze panelen produceren 1,6 miljoen kWh groene stroom per jaar. Dat staat gelijk aan het verbruik van circa 560 huishoudens.

Alternate text

Het nieuwe distributiecentrum is medio 2019 in gebruik genomen voor de logistieke ondersteuning van uiteenlopende Boskalis-projecten in diverse werelddelen. Het platte dak van ruim 16.000 vierkante meter leent zich uitstekend voor dit grote aantal zonnepanelen. Boskalis heeft dit project in samenwerking met Zonnegilde en Triodos Bank Nederland gerealiseerd.

CO2-negatief

Peter Berdowski, CEO Boskalis, “Met het grootschalig opwekken van zonne-energie zetten we een belangrijke stap in de realisatie van onze duurzaamheidsambities voor onze kantoren en distributiecentra. Dit distributiecentrum is direct CO2-negatief en met het totaal geïnstalleerde vermogen is Boskalis voor 15 procent zelfvoorzienend in Nederland.”

Vacatures

Zonnegilde groeit. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, investeren we voortdurend in onze medewerkers. Ook nu kunnen we voor diverse afdelingen en functies nieuwe, gemotiveerde collega’s gebruiken. Kijk op onze website welke  actuele vacatures beschikbaar zijn en solliciteer! Voor vragen kun je ook contact opnemen met Christiaan Groenewold: 06 13 17 91 09 of via  c.groenewold@zonnegilde.nl.

Alternate text

Het bericht Nieuwsbrief December 2020 verscheen eerst op Zonnegilde.

Bron